Kontakt


Email – mail@bjarg.se

Bankgiro: 5221-3766
Swish nr: 1233711025

Styrelsen

Ordförande            Elin Klingstedt             elinklingstedt@gmail.com             070-2523587
Vice ordförande    Katarina Henriksson   katta_henriksson@hotmail.com   070-7190700
Kassör  (Vakant)
Sekreterare           Sofie Kronemalm       kronemalm89@hotmail.com         073-5116189
Ledamot                Petra Åström                Petra.olofsson@hotmail.com                 070-2860253
Suppleant             Tina Storck-Jonsson     tina_sj@hotmail.com                  070-9546723

Valberedning

Sammankallande/Valberedning
Veronica Ekvall                veronica.ekvall@live.se             073-5896431
Annicka Nylén            annicka_massage@hotmail.com              073-6386878

Webbansvarig
Sabina Svenningsson       s-bina@hotmail.com                 073-0416007

 

För info kring ovalbanan

Jönköping-Vaggeryds Travsällskap Adress:
Travvägen 7
567 92 VAGGERYD
Tel: 0393-125 85 eller 076-125 85 40
E-post: info@vaggerydstravet.se
http://www.vaggerydstravet.se/