Kontakta Bjarg


Email – mail@bjarg.se
Samtliga frågor till Bjarg och dess kontaktpersoner sker genom att ni mejlar mail@bjarg.se.

Bankgiro: 5221-3766
Swish nr: 1233711025

Styrelse

Ordförande             
Eva Sylow-Rynning              
Vice ordförande     
Katarina Henriksson                                                                   
Kassör
Ann-Sofie Sandberg
Sekreterare             
Sofie Kronemalm (frågor kring medlemskap)
Ledamot                   
Jonna Winberg
Suppleant                            
Tina Storck-Jonsson 
Jan Andersson                
Revisor                     
Malin Månsberg              
Yvonne Claesson
Suppleant Malin Sjögren

Valberedning
Petra Olofsson
Veronica Hansson Brangenfeldt
Suppleant vakant

Webbansvarig
Caritha Fridell      

Aktivitetssektionen

Jonna Winberg

Pris/sponsoransvarig 

För info kring ovalbanan

Jönköping-Vaggeryds Travsällskap Adress:
Travvägen 7
567 92 VAGGERYD
Tel: 0393-125 85 eller 076-125 85 40
E-post: info@vaggerydstravet.se
http://www.vaggerydstravet.se/