Kontakt


Email – mail@bjarg.se

Bankgiro: 5221-3766
Swish nr: 1233711025

Styrelsen

Ordförande            Elin Klingstedt             elinklingstedt@gmail.com             070-2523587
Vice ordförande     Katarina Henriksson   katta_henriksson@hotmail.com    070-7190700
Kassör                    Ann-Sofie Sandberg
Sekreterare            Sofie Kronemalm       kronemalm89@hotmail.com           073-5116189
Ledamot                 Petra Olofsson           Petra.olofsson@hotmail.com          070-2860253
Ledamot                 Joacim Wiberg                 hpj.wiberg@gmail.com               070-3543452
Suppleant               Tina Storck-Jonsson     tina_sj@hotmail.com                    070-9546723
Revisor                   Desirée Augustsson
Revisor                   Jan Bäckelie

Valberedning

Sammankallande/Valberedning
Veronica Ekvall       veronica.ekvall@live.se      073-5896431
Finnur Bessi Svavarsson

Webbansvarig
Joacim Wiberg      hpj.wiberg@gmail.com    070-3543452

Aktivitets- och tävlingssektionen

Monica Tuvesson
Caroline Johansson
Cajsa Cresso
Anna-Pia Johansson
Eta Carlsson

För info kring ovalbanan

Jönköping-Vaggeryds Travsällskap Adress:
Travvägen 7
567 92 VAGGERYD
Tel: 0393-125 85 eller 076-125 85 40
E-post: info@vaggerydstravet.se
http://www.vaggerydstravet.se/