Ovalbanan Vagerydstravet


På Vaggerydstravet finns  Bjarg Islandshästklubbs ovalbana och boxar i E-stallet inkl. spolspiltor som man få använda vid träning.

Regler för att vistas på Vaggerydstravet

Nedanstående regler har överenskommits i samråd mellan Bjarg Islandshästklubb och Vaggerydstravet. Reglerna gäller från och med 2014-06-17

Ridning på Vaggerydstravet gäller endast på innerplan eller rakbana.

Om man åsamkar skador på lilla ovalbanans staket så är man skyldig att ersätta skadorna.

www.vaggerydstravet.se finns info om när anläggningen är uthyrd, då ingen ridning får ske.

Man har tillgång till boxar i E-Stallet nr 98-107 (mot D-stallet). Är det fullt har vi även tillgång till andra delen av E-stallet, dock endast då boxar där ej är uthyrda eller eventuellt plomberade. Vid övernattning måste box hyras, kontakta vaggerydstravet för mer info.

Vi har även tillgång till duschspiltor i B-stallet och E-stallet.

Kurser på innerområdet får endast hållas genom Bjarg´s regi och de ska vara tillgängliga för alla medlemmar via anmälan och betalning till Bjarg.

Vill man hålla kurs på banan som ej går genom Bjarg´s regi, kontakta Vaggerydstravet för mer info om vad som gäller.

All gödsel skall tas bort från ovalbanan efter ridning.

Ligger en harv på innerplan som går att hänga på sin bil. Banan går att öppna på östra sidan så du kommer in med bilen. Alla hjälps åt.

Av säkerhetsskäl får inga hundar vara lösa på Vaggerydstravets anläggning. Har du hund med dig ska även bajset plockas upp på hela området.

Det går att hyra box på Vaggerydstravet.

Ovalbanan sladdas och sköts av travets personal.

Ridhjälm ska bäras vid aktiviteter på häst på området.

Ovalbanan kan vara vinterstängd.

Med Vänliga Hälsningar Styrelsen i Bjarg Islandshästförening.
Välkomna!