Ovalbana


Som medlem i Bjarg Islandshästklubb har man tillgång till ovalbanan, inkl. spolspiltor, på vaggerydstravet för träning.

Regler för att vistas på Vaggerydstravet

Nedanstående regler har överenskommits i samråd mellan Bjarg Islandshästklubb och Vaggerydstravet. Reglerna gäller från och med 2014-06-17

För att rida på Vaggerydstravet och innerplanen måste man vara medlem i Bjarg, minst stödmedlem. Ridning gäller endast på innerplan eller rakbana.

www.vaggerydstravet.se finns info om när anläggningen är uthyrd, då ingen ridning får ske.

Bjarg´s medlemmar har tillgång till boxar i E-Stallet nr 98-107 (mot D-stallet). Är den full har vi även tillgång till andra delen av E-stallet, dock endast då boxar där ej är uthyrda eller eventuellt plomberade. Vid övernattning måste box hyras, kontakta vaggerydstravet för mer info.

Bjarg´s medlemmar har tillgång till duschspiltor i B-stallet och E-stallet.

Kurser på innerområdet får endast hållas genom Bjarg´s regi och de ska vara tillgängliga för alla medlemmar via anmälan och betalning till Bjarg.

Vill man hålla kurs på banan som ej går genom Bjarg´s regi, kontakta Vaggerydstravet för mer info om vad som gäller.

All gödsel skall tas bort från ovalbanan efter ridning.

Av säkerhetsskäl får inga hundar vara lösa på Vaggerydstravets anläggning. Har du hund med dig ska även bajset plockas upp på hela området.

Det går att hyra box på Vaggerydstravet.

Ovalbanan sladdas och sköts av travets personal.

För att se bokning av anläggningen, ovalbanan och ridhuset, se kalendrar för ridhuset HÄR och för banan HÄR.

Ridhjälm ska bäras vid aktiviteter på häst på området.

 

Med Vänliga Hälsningar Styrelsen i Bjarg Islandshästförening.
Välkomna!

IMG_9486
F
oto: Sabina Svenningsson (photobyisbitarna.se)