Medlem


Medlemsavgift gäller per kalenderår, alltså från 1 januari till 31 december.

För att man ska räknas som introduktionsmedlem ska man inte ha varit medlem i SIF de senaste tre åren. Man får då en reducerad avgift under det första året. Familjemedlem är man om minst en i familjen har seniormedlemskap. Det går alltså inte koppla en familjemedlem till ett introduktionsmedlemskap.

Följande avgifter gäller för 2018:
Senior >19år: 600kr
Junior <18år: 225kr
Familj: 180kr (en huvudmedlem finns redan på samma adress, andra personen på samma adress betalar in för familjemedlem – dvs 180 kr.)
Introduktion: 300kr
Stödmedlemskap: 170kr (Förutsatt att du är medlem i en annan lokalförening)
Avgifterna betalas in till: 
BG 5221-3766
OCR: FörnamEfternamnDagensdatum
ex. LisaEk170104
OBS! Glöm inte att skicka ett mejl med ditt personnummer (viktigt att 4 sista siffror är med för att vi ska kunna lägga in er på IOL) till mail@bjarg.se för att bekräfta medlemskap.