Medlem


SIF har valt att höja sin avgift för 2017 och vi beslutar endast över de lokala avgifterna enligt årsmötet.
Medlemsavgift gäller per kalenderår, alltså från 1 januari till 31 december.

För att man ska räknas som introduktionsmedlem ska man inte ha varit medlem i SIF de senaste tre åren. Man får då en reducerad avgift under det första året. Familjemedlem är man om minst en i familjen har seniormedlemskap. Det går alltså inte koppla en familjemedlem till ett introduktionsmedlemskap.

Följande avgifter gäller för 2017:
Senior >19år: 555kr (SIF 400kr, Bjarg 50kr och Ovalbana 105kr)
Junior <18år: 225kr (SIF 200kr, Bjarg 0kr, Ovalbana 25kr)
Familj: 580kr (1senior + 1 junior – 50kr oavsett antal medlemmar i familjen)
Introduktion: 450kr (SIF 300kr, Bjarg 150kr, Ovalbana 0kr)
Stödmedlemskap: 170kr (Förutsatt att du är medlem i en annan lokalförening. Bjarg 170kr)
Avgifterna betalas in till: 
BG 5221-3766
OCR: FörnamEfternamnDagensdatum
ex. LisaEk170104
Skicka ett mejl med ditt personnummer till mail@bjarg.se för att bekräfta medlemskap.